Elektronické podpisovanie dokumentov

Prostredníctvom portálu https://netpodpis.llargo.sk môžete odosielať rôzne typy dokumentov (faktúry, zmluvy, cenové ponuky, výplatné pásky...) podpísané elektronickým podpisom, ktorý si sami vytvoríte. Elektronický podpis zaručuje obsah dokumentu, jeho nemennosť a verifikuje autora.

Výhody elektronického odosielania dokumentov sú najmä:

  • úspora nákladov - pri klasickom odosielaní dokumentov sú náklady na jeden dokument v závislosti od toho, či ho odosielate obyčajnou alebo doporučenou poštou od 0,50 do 1,10 Eur. Prostredníctvom portálu https://netpodpis.llargo.sk Vám umožňujeme tieto dokumenty odosielať bezplatne.
  • úspora času - nemusíte plytvať časom svojím alebo časom svojich kolegov na zabalenie dokumentu a vystávanie pri poštovej priehradke. Taktiež Vaši klienti dostávajú dokument prakticky ihneď, môžu ich oveľa rýchlejšie spracovať, respektíve naň reagovať.
  • adresnosť - elektronicky odosielaný dokument sa dostáva priamo presne určenému príjemcovi. Zrýchľuje sa tým kolobeh dokladov a predchádza sa prípadným stratám. Pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb nedávate napríklad faktúru zamestnancovi odberateľa, ale posielate ju priamo do učtárne na spracovanie.

Pokiaľ sa nám podarilo presvedčiť Vás o výhodách elektronického odosielania dokumentov, vytvorte si vlastný elektronický podpis

© 2019 LLARIK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Prihlásenie

Prosím, zadajte prihlasovacie údaje. Ak ešte nemáte vytvorený u nás účet, prosim REGISTRUJTE SA.

ZABUDNUTÉ HESLO
LLargo