Ako používať portál ePodpis


Registrácia

Ak ste sa rozhodli využívať služby portálu ePodpis, zaregistrujte sa prosím vyplnením jednoduchého registračného formulára. Po jeho vyplnení obdržíte notifikačný email, ktorý Vám umožní aktivovať si konto. Prostredníctvom vytvoreného konta môžete začať pracovať s portálom.


Nastavenia

ÚDAJE PROFILU. V časti Nastavenia – Údaje profilu – Kontakty si viete vytvoriť databázu klientov, ktorým chcete doručovať elektronické dokumenty.

CERTIFIKÁT. V časti Nastavenia – Certifikát si vyplnením požadovaných údajov vytvoríte vlastný podpisový certifikát (elektronický podpis), ktorým budete podpisovať Vami odosielané dokumenty.

DOKUMENTY. Nakoľko na odosielanie faktúr vyžaduje súčasná legislatíva (zákon č. 222/2004 Z.Z. – zákon o DPH) súhlas príjemcu, pripravili sme pre Vás v časti Nastavenia – Dokumenty, preddefinovaný formulár súhlasu, ktorý môžete odoslať svojim klientom. Po jeho spätnom obdržaní môžete posielať faktúry elektronicky. Samozrejme, že musia byť podpísané elektronickým podpisom. Všetky ostatné dokumenty môžete posielať elektronicky aj bez súhlasu príjemcu.

© 2019 LLARIK, s.r.o. All rights reserved. Design by KREA.

Log in

Please enter login information. If you have not already created an account with us, please REGISTER.

FORGOTTEN PASSWORD
LLargo